4.3.52

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา เกิดวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ท่านผู้หญิง บุญเรือน ชุณหะวัณ

ประวัติการศึกษา
นายไกรศักดิ์ จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2517 และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (การเมือง) จาก วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน (School of Oriental and African Studies - SOAS) สหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2520

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยในพม่า
(Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus หรือ AIPMC)
- รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์
ประธานอนุกรรมาธิการสวัสดิการครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ....- อดีตคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) พ.ศ. 2550
- อดีตประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา พ.ศ.2543-2549
- อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2539
- อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านนโยบายการต่างประเทศ พ.ศ.2532-2534
- อดีตอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2520-2536

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค และ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ